• konfliktløsning

Konfliktløsning

Uløste konflikter kan suge ufattelige mængder af energi og give anledning til nid, nag og bitterhed. Det er oven i købet sådan, at jo mere betydningsfuld relationen er for os, jo sværere bliver det at takle situationen, som alt for ofte ender med, at begge parter mister noget væsentligt, f.eks. tillid, sikkerhed, arbejdsro eller (selv)respekt.

Hvis I vil give forholdet eller samarbejdet en chance til, så kan I med fordel benytte jer af en udefrakommende, neutral mediator, som vil guide jer igennem en proces, der sigter efter at finde konkrete løsninger.

Der vil blive lagt vægt på, at løsningerne opfylder væsentlige behov hos begge parter, så aftalerne har en reel mulighed for at blive ført ud i livet.

I vil samtidig lære en metode, som I kan bruge fremover i lignende konflikter.

 

Billede1
Billede5
Billede2
Billede3
Billede4
Billede6